-Yeni Unibal Örgütlenmesi :

Bugüne kadar tecrübe ettiğimiz UNIBAL örgütlenmesinin biz üniversiteli BAL’lılara verimsiz gelen yönleri bulunmaktaydı.Verimsiz olduğuna inandığımız her şeyin üniversiteli BAL’lıları UNIBAL’dan uzaklaştırdığına ve henüz lisede olan ve üniversiteye yeni adım atacak olan BAL’lıların UNIBAL’a ilgisiz olduğuna hatta bazılarının haberdar bile olmadıklarına sebep olduğunu görüyoruz.
Her tartışmamızın sonundaki ortak vardığımız nokta UNIBAL ın daha aktif olması gerektiği, şimdiye kadar sadece “UNIBAL” adıyla partiler ve online tercih danışmanlığı dışında etkinlik yapılmadığı, bu durumun UNIBAL ın tanınırlığını, etkililiğini, güvenilirliğini kısıtladığı yönündeydi.Bunun sorgulanmasınıı tartıştığımız sürecin sonunda da ise yine ortak bir noktaya vardık : “karar alma mekanizmasının düzgün işlememesi”
Şüphesiz ki UNIBAL bünyesindeki herkesin UNIBAL a dair fikirleri ve önerileri var ancak bu belirsizlik ortamında bu fikirlerin ve önerilerin hayata geçmesi hatta sunulması bile oldukça zordu. Tüm bu yazılanlar doğrultusunda biz kara alma ve hayata geçirme mekanizmasının ancak UNIBAL ın kurumsal bir temele oturması ve farklı alanlarda komisyonlar kurulup sorumluluklar alınması halinde sağlanacağına inanıyoruz. Daha iyi bir UNIBAL örgütlenmesi ve tüm fikirlerin sunulup hayata geçirilebilimesi adına kurumsallaşmaya gidilmiştir. Herkesin BAL ile ilgili fikirlerini yapılabileceğine inandıklarını sunabileceği bize aktarabileceği bir UNIBAL örgütlenmesini kurmuş bulunmaktayız. Artık tüm BALlıların bizimle iletişime geçmelerini istediğimiz bir UNIBAL örgütlenmesi var.

UNIBAL Nedir?

BAL mezunu üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu UNIBAL ( Üniversiteli Bornova Anadolu Liseliler) BALMED bünyesinde kurulmuştur.

UNIBAL genç, dinamik ve yenilikçi ruhuyla BALMED in gençleşmeye yönelik yenilikçi vizyonunu yansıtmaktadır.

UNIBAL Türkiyenin geleceğinde şüphesiz  önemli yerleri olacak üniversiteli BAL lıları koruyucu birleştirici bir unsurdur.

UNIBAL’ın Hedefi

Üniversite hayatına devam eden Bornova Anadolu Lisesi mezunlarını, BALMED çatısı altında birleştirerek, yeni mezunların ihtiyaç ve sorunlarına çözümler getirmek ve aralarındaki bağları güçlü tutmaktır. UNIBAL düzenlediği etkinliklerle üniversiteye devam etmekte olan BAL lıları bir araya getirmeyi, onların toplum bilinci içinde gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetleri hem üretmelerini hem de katılmalarını sağlamayı ve onlara kariyer planlamaları sırasında destek olmayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte UNIBAL, mezun olmak üzere olan BALlıların da üniversite hayatlarını kolaylaştırmak adına faaliyetler düzenlemeyi de kendine hedef bilmektedir.

UNIBAL tüm bu etkinlikleriyle BALMED e gençlerin katılımını arttırmayı da gaye edinnmektedir.

UNIBAL’ın Hedef Kitlesi

UNIBAL ın ana hedef kitlesi 19-25 yaş arasındaki halen üniversiteye devam etmekte olan BAL mezunlarıdır. Bunun yanı sıra UNIBAL üyeleri BAL’da okumakta olan öğrencilerin üniversite hayatına sorunsuz adapte olabilmeleri adına yaptıkları etkinliklerle 14-19 yaş arasındaki BAL öğrencilerine de hitap etmektedir. Daha geniş katılıma açık aktivitelerde iste tüm BAL mezunları ve üniversite öğrencileri etkinliklerine katılmalıdır.